Bij Gelders Groenland hebben wij de volledige accommodatie voorzien van een goed dekkend wifi netwerk. Nu kunnen de gasten gebruik maken van een nieuwe snel netwerk.

Door meerdere Wifi accespoints te installeren in en om de accommodatie is het een geheel dekkend netwerk. Zowel binnen als buiten.

Het netwerk komt binnen in een centrale ruimte opgebouwd in een open frame patchkast. Alle kabels netjes afgepatcht op een patchpanneel en aangesloten op een 16 poort switch.